Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 100-44-7
 • Số chỉ số EC: 602-037-00-3
 • Số EC: 202-853-6
 • Hill Công thức: C₇H₇Cl
 • Công thức hóa học: C₆H₅CH₂Cl
 • Khối lượng mol: 126,58 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.099 – 1.100
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzyl chloride để tổng hợp (C₇H₇Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8018090100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzyl chloride để tổng hợp (C₇H₇Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8018090100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 100-44-7
 • Số chỉ số EC: 602-037-00-3
 • Số EC: 202-853-6
 • Hill Công thức: C₇H₇Cl
 • Công thức hóa học: C₆H₅CH₂Cl
 • Khối lượng mol: 126,58 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.099 – 1.100
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzyl chloride để tổng hợp (C₇H₇Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8018090100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzyl chloride để tổng hợp (C₇H₇Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8018090100”