Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 100-44-7
 • Số chỉ số EC: 602-037-00-3
 • Số EC: 202-853-6
 • Hill Công thức: C₇H₇Cl
 • Công thức hóa học: C₆H₅CH₂Cl
 • Khối lượng mol: 126,58 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.099 – 1.100

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzyl chloride để tổng hợp (C₇H₇Cl, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8018091000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzyl chloride để tổng hợp (C₇H₇Cl, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8018091000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 100-44-7
 • Số chỉ số EC: 602-037-00-3
 • Số EC: 202-853-6
 • Hill Công thức: C₇H₇Cl
 • Công thức hóa học: C₆H₅CH₂Cl
 • Khối lượng mol: 126,58 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.099 – 1.100

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzyl chloride để tổng hợp (C₇H₇Cl, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8018091000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzyl chloride để tổng hợp (C₇H₇Cl, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8018091000”