Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 100-51-6
 • Số chỉ số EC: 603-057-00-5
 • Số EC: 202-859-9
 • Hill Công thức: C₇H₈O
 • Công thức hóa học: C₆H₅CH₂OH
 • Khối lượng mol: 108,14 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,5 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ axit: ≤ 0,001 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,002 meq/g
 • Benzaldehyt (GC): ≤ 0,1 %
 • Hợp chất halogen, halogenua (như Cl): ≤ 0,001 %
 • Giá trị peroxide: ≤ 5
 • Tro sunfat: ≤ 0,005 %
 • Nước: ≤ 0,1 %
 • Al (Nhôm): ≤ 0,00005 %
 • B (Boron): ≤ 0,000002 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,00001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,00005 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,000005 %
 • Co (Coban): ≤ 0,000002 %
 • Cr (Crom): ≤ 0,000002 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,000002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,00001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,00001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
 • Ni (Niken): ≤ 0,000002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,00001 %
 • Sn (Thiếc): ≤ 0,00001 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,00001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzyl alcohol để phân tích Emsure® (C₇H₈O; Chai thủy tinh 4l) Merck 1096264000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzyl alcohol để phân tích Emsure® (C₇H₈O; Chai thủy tinh 4l) Merck 1096264000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 100-51-6
 • Số chỉ số EC: 603-057-00-5
 • Số EC: 202-859-9
 • Hill Công thức: C₇H₈O
 • Công thức hóa học: C₆H₅CH₂OH
 • Khối lượng mol: 108,14 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,5 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ axit: ≤ 0,001 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,002 meq/g
 • Benzaldehyt (GC): ≤ 0,1 %
 • Hợp chất halogen, halogenua (như Cl): ≤ 0,001 %
 • Giá trị peroxide: ≤ 5
 • Tro sunfat: ≤ 0,005 %
 • Nước: ≤ 0,1 %
 • Al (Nhôm): ≤ 0,00005 %
 • B (Boron): ≤ 0,000002 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,00001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,00005 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,000005 %
 • Co (Coban): ≤ 0,000002 %
 • Cr (Crom): ≤ 0,000002 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,000002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,00001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,00001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
 • Ni (Niken): ≤ 0,000002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,00001 %
 • Sn (Thiếc): ≤ 0,00001 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,00001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzyl alcohol để phân tích Emsure® (C₇H₈O; Chai thủy tinh 4l) Merck 1096264000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzyl alcohol để phân tích Emsure® (C₇H₈O; Chai thủy tinh 4l) Merck 1096264000”