Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 94-36-0
 • Số chỉ số EC: 617-008-00-0
 • Số EC: 202-327-6
 • Công thức Hill: C₁₄H₁₀O₄
 • Khối lượng mol: 242,23 g/mol
 • Xét nghiệm (iod): 72,0 – 77,0 %(m)
 • Phạm vi nóng chảy (sau khi sấy khô): 102 – 105 °C
 • Danh tính (IR): phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) để tổng hợp (C₁₄H₁₀O₄,Chai nhựa 100 g) Merck 8016410100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) để tổng hợp (C₁₄H₁₀O₄,Chai nhựa 100 g) Merck 8016410100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 94-36-0
 • Số chỉ số EC: 617-008-00-0
 • Số EC: 202-327-6
 • Công thức Hill: C₁₄H₁₀O₄
 • Khối lượng mol: 242,23 g/mol
 • Xét nghiệm (iod): 72,0 – 77,0 %(m)
 • Phạm vi nóng chảy (sau khi sấy khô): 102 – 105 °C
 • Danh tính (IR): phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) để tổng hợp (C₁₄H₁₀O₄,Chai nhựa 100 g) Merck 8016410100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) để tổng hợp (C₁₄H₁₀O₄,Chai nhựa 100 g) Merck 8016410100”