Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 98-09-9
 • Số EC: 202-636-6
 • Hill Công thức: C₆H₅ClO₂S
 • Khối lượng mol: 176,62 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 – 1.379

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzenesulfonyl chloride để tổng hợp (C₆H₅ClO₂S, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8004700500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzenesulfonyl chloride để tổng hợp (C₆H₅ClO₂S, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8004700500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 98-09-9
 • Số EC: 202-636-6
 • Hill Công thức: C₆H₅ClO₂S
 • Khối lượng mol: 176,62 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 – 1.379

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzenesulfonyl chloride để tổng hợp (C₆H₅ClO₂S, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8004700500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzenesulfonyl chloride để tổng hợp (C₆H₅ClO₂S, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8004700500”