Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 100-52-7
 • Số chỉ số EC: 605-012-00-5
 • Số EC: 202-860-4
 • Hill Công thức: C₇H₆O
 • Công thức hóa học: C₆H₅CHO
 • Khối lượng mol: 106,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,044 – 1,046
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzaldehyde để tổng hợp (C₇H₆O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8017561000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzaldehyde để tổng hợp (C₇H₆O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8017561000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 100-52-7
 • Số chỉ số EC: 605-012-00-5
 • Số EC: 202-860-4
 • Hill Công thức: C₇H₆O
 • Công thức hóa học: C₆H₅CHO
 • Khối lượng mol: 106,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,044 – 1,046
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzaldehyde để tổng hợp (C₇H₆O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8017561000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzaldehyde để tổng hợp (C₇H₆O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8017561000”