Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 7664-93-9
  • Số EC: 231-639-5
  • Công thức Hill: H₂O₄S
  • Khối lượng mol: 98,08 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Axit sunfuric 98% dùng cho phân tích EMSURE (H₂SO₄, Chai thủy tinh 1L) Merck 1120801000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Axit sunfuric 98% dùng cho phân tích EMSURE (H₂SO₄, Chai thủy tinh 1L) Merck 1120801000”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 7664-93-9
  • Số EC: 231-639-5
  • Công thức Hill: H₂O₄S
  • Khối lượng mol: 98,08 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Axit sunfuric 98% dùng cho phân tích EMSURE (H₂SO₄, Chai thủy tinh 1L) Merck 1120801000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Axit sunfuric 98% dùng cho phân tích EMSURE (H₂SO₄, Chai thủy tinh 1L) Merck 1120801000”