Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 84-65-1
 • Số EC: 201-549-0
 • Công thức Hill: C₁₄H₈O₂
 • Khối lượng mol: 208,21 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Anthraquinone để tổng hợp (C₁₄H₈O₂, Chai nhựa 100g) Merck 8004650100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Anthraquinone để tổng hợp (C₁₄H₈O₂, Chai nhựa 100g) Merck 8004650100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 84-65-1
 • Số EC: 201-549-0
 • Công thức Hill: C₁₄H₈O₂
 • Khối lượng mol: 208,21 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Anthraquinone để tổng hợp (C₁₄H₈O₂, Chai nhựa 100g) Merck 8004650100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Anthraquinone để tổng hợp (C₁₄H₈O₂, Chai nhựa 100g) Merck 8004650100”