Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 100-66-3
 • Số EC: 202-876-1
 • Hill Công thức: C₇H₈O
 • Công thức hóa học: C₆H₅OCH₃
 • Khối lượng mol: 108,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99 %
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,993 – 0,994
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Anisole để tổng hợp (C₇H₈O, chai thủy tinh 500 ml) Merck 8014520500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Anisole để tổng hợp (C₇H₈O, chai thủy tinh 500 ml) Merck 8014520500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 100-66-3
 • Số EC: 202-876-1
 • Hill Công thức: C₇H₈O
 • Công thức hóa học: C₆H₅OCH₃
 • Khối lượng mol: 108,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99 %
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,993 – 0,994
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Anisole để tổng hợp (C₇H₈O, chai thủy tinh 500 ml) Merck 8014520500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Anisole để tổng hợp (C₇H₈O, chai thủy tinh 500 ml) Merck 8014520500”