Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Sự phù hợp với vi sinh: thử nghiệm đánh giá
  • Ủ bệnh: 24 giờ. hiếu khí 35°C.
  • Tham khảo: Thạch huyết

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Anaerobic jar 2,5 l-volume for microbiology (Hộp đựng 1 cái) Merck 1163870001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Anaerobic jar 2,5 l-volume for microbiology (Hộp đựng 1 cái) Merck 1163870001”

Thông số kỹ thuật
  • Sự phù hợp với vi sinh: thử nghiệm đánh giá
  • Ủ bệnh: 24 giờ. hiếu khí 35°C.
  • Tham khảo: Thạch huyết

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Anaerobic jar 2,5 l-volume for microbiology (Hộp đựng 1 cái) Merck 1163870001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Anaerobic jar 2,5 l-volume for microbiology (Hộp đựng 1 cái) Merck 1163870001”