Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 9012-36-6
 • Số EC: 232-731-8
 • Ngoại hình (màu sắc): trắng
 • Xuất hiện (mô tả): bột tinh thể
 • Electroendoosmosis: 0,16 – 0,19
 • Lưu huỳnh (dưới dạng SO₄): 0,2 %
 • Tổn thất khi sấy (105 °C, 2 h): 8,0 %
 • Tro: 0,6 %
 • Điểm gel (1,5 % gel): 34 – 38 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Agarose (medium electroendoosmosis) cho điện di truyền (Chai thủy tinh 25g) Merck 1168010025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Agarose (medium electroendoosmosis) cho điện di truyền (Chai thủy tinh 25g) Merck 1168010025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 9012-36-6
 • Số EC: 232-731-8
 • Ngoại hình (màu sắc): trắng
 • Xuất hiện (mô tả): bột tinh thể
 • Electroendoosmosis: 0,16 – 0,19
 • Lưu huỳnh (dưới dạng SO₄): 0,2 %
 • Tổn thất khi sấy (105 °C, 2 h): 8,0 %
 • Tro: 0,6 %
 • Điểm gel (1,5 % gel): 34 – 38 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Agarose (medium electroendoosmosis) cho điện di truyền (Chai thủy tinh 25g) Merck 1168010025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Agarose (medium electroendoosmosis) cho điện di truyền (Chai thủy tinh 25g) Merck 1168010025”