Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 9012-36-6
 • Số EC: 232-731-8
 • Ngoại hình (màu sắc): trắng
 • Xuất hiện (mô tả): bột tinh thể
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Electroendoosmosis: 0,05 – 0,13
 • Điểm gel: 34 – 38°C
 • Lưu huỳnh (dưới dạng SO₄): ≤ 0,3 %
 • Tro sunfat (800 °C): ≤ 1,0 %
 • Tổn thất khi sấy (105 °C, 2 h): ≤ 10,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Agarose (low electroendoosmosis) cho điện di truyền (Chai thủy tinh 25g) Merck 1168020025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Agarose (low electroendoosmosis) cho điện di truyền (Chai thủy tinh 25g) Merck 1168020025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 9012-36-6
 • Số EC: 232-731-8
 • Ngoại hình (màu sắc): trắng
 • Xuất hiện (mô tả): bột tinh thể
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Electroendoosmosis: 0,05 – 0,13
 • Điểm gel: 34 – 38°C
 • Lưu huỳnh (dưới dạng SO₄): ≤ 0,3 %
 • Tro sunfat (800 °C): ≤ 1,0 %
 • Tổn thất khi sấy (105 °C, 2 h): ≤ 10,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Agarose (low electroendoosmosis) cho điện di truyền (Chai thủy tinh 25g) Merck 1168020025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Agarose (low electroendoosmosis) cho điện di truyền (Chai thủy tinh 25g) Merck 1168020025”