Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 118409-58-8
  • Công thức đồi: C₁₀H₆N₂O₃
  • Trọng lượng phân tử : 202,2 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất AG 82 (C₁₀H₆N₂O₃) Merck 658400 US1658400-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất AG 82 (C₁₀H₆N₂O₃) Merck 658400 US1658400-5MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 118409-58-8
  • Công thức đồi: C₁₀H₆N₂O₃
  • Trọng lượng phân tử : 202,2 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất AG 82 (C₁₀H₆N₂O₃) Merck 658400 US1658400-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất AG 82 (C₁₀H₆N₂O₃) Merck 658400 US1658400-5MG”