Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 133550-30-8
  • Công thức Hill: C₁₇H₁₄N₂O₃
  • Trọng lượng phân tử : 294,3 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất AG 490 (C₁₇H₁₄N₂O₃, ống nhựa 5mg) Merck 658401-5MG US1658401-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất AG 490 (C₁₇H₁₄N₂O₃, ống nhựa 5mg) Merck 658401-5MG US1658401-5MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 133550-30-8
  • Công thức Hill: C₁₇H₁₄N₂O₃
  • Trọng lượng phân tử : 294,3 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất AG 490 (C₁₇H₁₄N₂O₃, ống nhựa 5mg) Merck 658401-5MG US1658401-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất AG 490 (C₁₇H₁₄N₂O₃, ống nhựa 5mg) Merck 658401-5MG US1658401-5MG”