Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 107-13-1
 • Số chỉ số EC: 608-003-00-4
 • Số EC: 203-466-5
 • Công thức Hill: C₃H₃N
 • Công thức hóa học: CH₂=CHCN
 • Khối lượng mol: 53,06 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,805 – 0,807
 • Nước (K. F.): ≤ 1,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₃N, Chai nhựa 100 ml) Merck 8008340100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₃N, Chai nhựa 100 ml) Merck 8008340100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 107-13-1
 • Số chỉ số EC: 608-003-00-4
 • Số EC: 203-466-5
 • Công thức Hill: C₃H₃N
 • Công thức hóa học: CH₂=CHCN
 • Khối lượng mol: 53,06 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,805 – 0,807
 • Nước (K. F.): ≤ 1,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₃N, Chai nhựa 100 ml) Merck 8008340100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₃N, Chai nhựa 100 ml) Merck 8008340100”