Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 107-13-1
 • Số chỉ số EC: 608-003-00-4
 • Số EC: 203-466-5
 • Công thức Hill: C₃H₃N
 • Công thức hóa học: CH₂=CHCN
 • Khối lượng mol: 53,06 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,805 – 0,807
 • Nước (K. F.): ≤ 1,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₃N, Chai nhựa 1 l ) Merck 8008341000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₃N, Chai nhựa 1 l ) Merck 8008341000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 107-13-1
 • Số chỉ số EC: 608-003-00-4
 • Số EC: 203-466-5
 • Công thức Hill: C₃H₃N
 • Công thức hóa học: CH₂=CHCN
 • Khối lượng mol: 53,06 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,805 – 0,807
 • Nước (K. F.): ≤ 1,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₃N, Chai nhựa 1 l ) Merck 8008341000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₃N, Chai nhựa 1 l ) Merck 8008341000”