Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 79-10-7
 • Số chỉ số EC: 607-061-00-8
 • Số EC: 201-177-9
 • Hill Công thức: C₃H₄O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=CHCOOH
 • Khối lượng mol: 72,06 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,048 – 1,052
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₄O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8001810100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₄O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8001810100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 79-10-7
 • Số chỉ số EC: 607-061-00-8
 • Số EC: 201-177-9
 • Hill Công thức: C₃H₄O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=CHCOOH
 • Khối lượng mol: 72,06 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,048 – 1,052
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₄O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8001810100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₃H₄O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8001810100”