Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 79-06-1
  • Số EC: 201-173-7
  • Hill Công thức: C₃H₅NO
  • Khối lượng mol: 71,08 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylamide for electrophoresis (CH₂CHCONH₂, Chai thủy tinh 100g) Merck 1107840100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylamide for electrophoresis (CH₂CHCONH₂, Chai thủy tinh 100g) Merck 1107840100”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 79-06-1
  • Số EC: 201-173-7
  • Hill Công thức: C₃H₅NO
  • Khối lượng mol: 71,08 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylamide for electrophoresis (CH₂CHCONH₂, Chai thủy tinh 100g) Merck 1107840100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylamide for electrophoresis (CH₂CHCONH₂, Chai thủy tinh 100g) Merck 1107840100”