Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 79-06-1
 • Số chỉ số EC: 616-003-00-0
 • Số EC: 201-173-7
 • Hill Công thức: C₃H₅NO
 • Công thức hóa học: CH₂CHCONH₂
 • Khối lượng mol: 71,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99 %
 • phạm vi nóng chảy
 • giá trị thấp hơn: ≥ 83 °C
 • giá trị trên: ≤ 86 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylamide để tổng hợp (C₃H₅NO, chai nhựa 500 g) Merck 8008300500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylamide để tổng hợp (C₃H₅NO, chai nhựa 500 g) Merck 8008300500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 79-06-1
 • Số chỉ số EC: 616-003-00-0
 • Số EC: 201-173-7
 • Hill Công thức: C₃H₅NO
 • Công thức hóa học: CH₂CHCONH₂
 • Khối lượng mol: 71,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99 %
 • phạm vi nóng chảy
 • giá trị thấp hơn: ≥ 83 °C
 • giá trị trên: ≤ 86 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acrylamide để tổng hợp (C₃H₅NO, chai nhựa 500 g) Merck 8008300500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acrylamide để tổng hợp (C₃H₅NO, chai nhựa 500 g) Merck 8008300500”