Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 75-05-8
  • Số EC: 200-835-2
  • Công thức Hill: C₂H₃N
  • Khối lượng mol: 41,05 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv (CH₃CN, Chai thủy tinh 2.5L) Merck 1142912500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv (CH₃CN, Chai thủy tinh 2.5L) Merck 1142912500”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 75-05-8
  • Số EC: 200-835-2
  • Công thức Hill: C₂H₃N
  • Khối lượng mol: 41,05 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv (CH₃CN, Chai thủy tinh 2.5L) Merck 1142912500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv (CH₃CN, Chai thủy tinh 2.5L) Merck 1142912500”