Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 1499-10-1
 • Số EC: 216-105-1
 • Công thức Hill: C₂₆H₁₈
 • Khối lượng mol: 330,43 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 247 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 252 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 9,10-Diphenylanthracene để tổng hợp (C₂₆H₁₈; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8205290001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 9,10-Diphenylanthracene để tổng hợp (C₂₆H₁₈; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8205290001”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 1499-10-1
 • Số EC: 216-105-1
 • Công thức Hill: C₂₆H₁₈
 • Khối lượng mol: 330,43 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 247 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 252 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 9,10-Diphenylanthracene để tổng hợp (C₂₆H₁₈; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8205290001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 9,10-Diphenylanthracene để tổng hợp (C₂₆H₁₈; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8205290001”