Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 148-24-3
 • Số EC: 205-711-1
 • Hill Công thức: C₉H₇NO
 • Khối lượng mol: 145,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 71 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 74 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 8-Hydroxyquinoline để tổng hợp (C₉H₇NO; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8202610250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 8-Hydroxyquinoline để tổng hợp (C₉H₇NO; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8202610250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 148-24-3
 • Số EC: 205-711-1
 • Hill Công thức: C₉H₇NO
 • Khối lượng mol: 145,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 71 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 74 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 8-Hydroxyquinoline để tổng hợp (C₉H₇NO; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8202610250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 8-Hydroxyquinoline để tổng hợp (C₉H₇NO; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8202610250”