Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 3301-79-9
 • Công thức Hill: C₂₁H₁₂O₇
 • Khối lượng mol: 376,32 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): vàng đến cam
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 95 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 6-Carboxyfluorescein (C₂₁H₁₂O₇, Chai nhựa 25 mg) Merck 8510728025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 6-Carboxyfluorescein (C₂₁H₁₂O₇, Chai nhựa 25 mg) Merck 8510728025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 3301-79-9
 • Công thức Hill: C₂₁H₁₂O₇
 • Khối lượng mol: 376,32 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): vàng đến cam
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 95 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 6-Carboxyfluorescein (C₂₁H₁₂O₇, Chai nhựa 25 mg) Merck 8510728025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 6-Carboxyfluorescein (C₂₁H₁₂O₇, Chai nhựa 25 mg) Merck 8510728025”