Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 72088-94-9
 • Số EC: 276-331-1
 • Công thức Hill: C₂₁H₁₂O₇
 • Màu sắc (trực quan): vàng đến cam
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
 • Đồng phân thử nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 5(6)-Carboxyfluorescein (C₂₁H₁₂O₇, Chai nhựa 1g) Merck 8510820001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 5(6)-Carboxyfluorescein (C₂₁H₁₂O₇, Chai nhựa 1g) Merck 8510820001”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 72088-94-9
 • Số EC: 276-331-1
 • Công thức Hill: C₂₁H₁₂O₇
 • Màu sắc (trực quan): vàng đến cam
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
 • Đồng phân thử nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 5(6)-Carboxyfluorescein (C₂₁H₁₂O₇, Chai nhựa 1g) Merck 8510820001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 5(6)-Carboxyfluorescein (C₂₁H₁₂O₇, Chai nhựa 1g) Merck 8510820001”