Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 536-17-4
 • Số EC: 208-625-2
 • Công thức Hill: C₁₂H₁₂N₂OS₂
 • Khối lượng mol: 264,37 g/mol
 • Xét nghiệm (của S): ≥ 98,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan trong Aceton: vượt qua bài kiểm tra
 • Khả năng xác định bạc: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine GR để phân tích (C₁₂H₁₂N₂OS₂, Chai thủy tinh 5 g) Merck 1030590005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine GR để phân tích (C₁₂H₁₂N₂OS₂, Chai thủy tinh 5 g) Merck 1030590005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 536-17-4
 • Số EC: 208-625-2
 • Công thức Hill: C₁₂H₁₂N₂OS₂
 • Khối lượng mol: 264,37 g/mol
 • Xét nghiệm (của S): ≥ 98,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan trong Aceton: vượt qua bài kiểm tra
 • Khả năng xác định bạc: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine GR để phân tích (C₁₂H₁₂N₂OS₂, Chai thủy tinh 5 g) Merck 1030590005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine GR để phân tích (C₁₂H₁₂N₂OS₂, Chai thủy tinh 5 g) Merck 1030590005”