Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 80-08-0
 • Số chỉ số EC: 612-084-00-1
 • Số EC: 201-248-4
 • Công thức đồi: C₁₂H₁₂N₂O₂S
 • Công thức hóa học: [4-(NH₂)C₆H₄]₂SO₂
 • Khối lượng mol: 248,3 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 96,5 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 175 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 180 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone để tổng hợp (C₁₂H₁₂N₂O₂S; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8210730005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone để tổng hợp (C₁₂H₁₂N₂O₂S; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8210730005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 80-08-0
 • Số chỉ số EC: 612-084-00-1
 • Số EC: 201-248-4
 • Công thức đồi: C₁₂H₁₂N₂O₂S
 • Công thức hóa học: [4-(NH₂)C₆H₄]₂SO₂
 • Khối lượng mol: 248,3 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 96,5 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 175 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 180 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone để tổng hợp (C₁₂H₁₂N₂O₂S; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8210730005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone để tổng hợp (C₁₂H₁₂N₂O₂S; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8210730005”