Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 70-55-3
 • Số EC: 200-741-1
 • Hill Công thức: C₇H₉NO₂S
 • Công thức hóa học: 4-(CH₃)C₆H₄SO₂NH₂
 • Khối lượng mol: 171,22 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 136 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 140 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Toluenesulfonamide để tổng hợp (C₇H₉NO₂S; Chai nhựa 100 g) Merck 8082300100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Toluenesulfonamide để tổng hợp (C₇H₉NO₂S; Chai nhựa 100 g) Merck 8082300100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 70-55-3
 • Số EC: 200-741-1
 • Hill Công thức: C₇H₉NO₂S
 • Công thức hóa học: 4-(CH₃)C₆H₄SO₂NH₂
 • Khối lượng mol: 171,22 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 136 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 140 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Toluenesulfonamide để tổng hợp (C₇H₉NO₂S; Chai nhựa 100 g) Merck 8082300100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Toluenesulfonamide để tổng hợp (C₇H₉NO₂S; Chai nhựa 100 g) Merck 8082300100”