Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 98-73-7
 • Số chỉ số EC: 607-698-00-1
 • Số EC: 202-696-3
 • Công thức đồi: C₁₁H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: 4-[(CH₃)₃C]C₆H₄COOH
 • Khối lượng mol: 178,23 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 99,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 165 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 167 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-tert-Butylbenzoic acid để tổng hợp (C₁₁H₁₄O₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8202380100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-tert-Butylbenzoic acid để tổng hợp (C₁₁H₁₄O₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8202380100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 98-73-7
 • Số chỉ số EC: 607-698-00-1
 • Số EC: 202-696-3
 • Công thức đồi: C₁₁H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: 4-[(CH₃)₃C]C₆H₄COOH
 • Khối lượng mol: 178,23 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 99,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 165 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 167 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-tert-Butylbenzoic acid để tổng hợp (C₁₁H₁₄O₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8202380100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-tert-Butylbenzoic acid để tổng hợp (C₁₁H₁₄O₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8202380100”