Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 104-04-1
 • Số EC: 203-169-0
 • Công thức Hill: C₈H₈N₂O₃
 • Công thức hóa học: CH₃CONHC₆H₄-4-(NO₂)
 • Khối lượng mol: 180,16 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 212 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 215 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4′-Nitroacetanilide để tổng hợp (C₈H₈N₂O₃; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8208800025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4′-Nitroacetanilide để tổng hợp (C₈H₈N₂O₃; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8208800025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 104-04-1
 • Số EC: 203-169-0
 • Công thức Hill: C₈H₈N₂O₃
 • Công thức hóa học: CH₃CONHC₆H₄-4-(NO₂)
 • Khối lượng mol: 180,16 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 212 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 215 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4′-Nitroacetanilide để tổng hợp (C₈H₈N₂O₃; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8208800025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4′-Nitroacetanilide để tổng hợp (C₈H₈N₂O₃; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8208800025”