Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 150-76-5
 • Số chỉ số EC: 604-044-00-7
 • Số EC: 205-769-8
 • Công thức Hill: C₇H₈O₂
 • Khối lượng mol: 124,14 g/mol
 • Màu sắc theo hệ màu Munsell: không đậm hơn so với tiêu chuẩn tham chiếu NE12
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 54 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 57 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Methoxyphenol để tổng hợp (C₇H₈O₂; Chai nhựa 250 g) Merck 8212330250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Methoxyphenol để tổng hợp (C₇H₈O₂; Chai nhựa 250 g) Merck 8212330250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 150-76-5
 • Số chỉ số EC: 604-044-00-7
 • Số EC: 205-769-8
 • Công thức Hill: C₇H₈O₂
 • Khối lượng mol: 124,14 g/mol
 • Màu sắc theo hệ màu Munsell: không đậm hơn so với tiêu chuẩn tham chiếu NE12
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 54 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 57 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Methoxyphenol để tổng hợp (C₇H₈O₂; Chai nhựa 250 g) Merck 8212330250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Methoxyphenol để tổng hợp (C₇H₈O₂; Chai nhựa 250 g) Merck 8212330250”