Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 1137-42-4
 • Số EC: 214-507-1
 • Công thức Hill: C₁₃H₁₀O₂
 • Công thức hóa học: 4-(OH)C₆H₄COC₆H₅
 • Khối lượng mol: 198,22 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 130 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 134 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Hydroxybenzophenone để tổng hợp (C₁₃H₁₀O₂; Chai nhựa 25 g) Merck 8206610025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Hydroxybenzophenone để tổng hợp (C₁₃H₁₀O₂; Chai nhựa 25 g) Merck 8206610025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 1137-42-4
 • Số EC: 214-507-1
 • Công thức Hill: C₁₃H₁₀O₂
 • Công thức hóa học: 4-(OH)C₆H₄COC₆H₅
 • Khối lượng mol: 198,22 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 130 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 134 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Hydroxybenzophenone để tổng hợp (C₁₃H₁₀O₂; Chai nhựa 25 g) Merck 8206610025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Hydroxybenzophenone để tổng hợp (C₁₃H₁₀O₂; Chai nhựa 25 g) Merck 8206610025”