Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 99-96-7
 • Số EC: 202-804-9
 • Hill Công thức: C₇H₆O₃
 • Công thức hóa học: 4-(OH)C₆H₄COOH
 • Khối lượng mol: 138,12 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 214 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 217 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Hydroxybenzoic acid để tổng hợp(C₇H₆O₃; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8218140005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Hydroxybenzoic acid để tổng hợp(C₇H₆O₃; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8218140005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 99-96-7
 • Số EC: 202-804-9
 • Hill Công thức: C₇H₆O₃
 • Công thức hóa học: 4-(OH)C₆H₄COOH
 • Khối lượng mol: 138,12 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 214 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 217 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Hydroxybenzoic acid để tổng hợp(C₇H₆O₃; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8218140005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Hydroxybenzoic acid để tổng hợp(C₇H₆O₃; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8218140005”