Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 136-77-6
 • Số EC: 205-257-4
 • Công thức Hill: C₁₂H₁₈O₂
 • Công thức hóa học: 4-[CH₃(CH₂)₅]C₆H₃-1,3-(OH)₂
 • Khối lượng mol: 194,27 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Hexylresorcinol để tổng hợp (C₁₂H₁₈O₂; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8206470025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Hexylresorcinol để tổng hợp (C₁₂H₁₈O₂; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8206470025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 136-77-6
 • Số EC: 205-257-4
 • Công thức Hill: C₁₂H₁₈O₂
 • Công thức hóa học: 4-[CH₃(CH₂)₅]C₆H₃-1,3-(OH)₂
 • Khối lượng mol: 194,27 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-Hexylresorcinol để tổng hợp (C₁₂H₁₈O₂; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8206470025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-Hexylresorcinol để tổng hợp (C₁₂H₁₈O₂; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8206470025”