Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 100-10-7
 • Số EC: 202-819-0
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: C₉H₁₁NO
 • Công thức hóa học: 4-[(CH₃)₂N]C₆H₄CHO
 • Khối lượng mol: 149,19 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric): ≥ 99 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Điểm nóng chảy: 73 – 75 °C
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %
 • Chất dễ dàng cacbon hóa: vượt qua bài kiểm tra
 • Tro sunfat: ≤ 0,1 %
 • Hao hụt khi sấy: ≤ 0,5 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR để phân tích (C₉H₁₁NO, Chai nhựa 25g) Merck 1030580025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR để phân tích (C₉H₁₁NO, Chai nhựa 25g) Merck 1030580025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 100-10-7
 • Số EC: 202-819-0
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: C₉H₁₁NO
 • Công thức hóa học: 4-[(CH₃)₂N]C₆H₄CHO
 • Khối lượng mol: 149,19 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric): ≥ 99 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Điểm nóng chảy: 73 – 75 °C
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %
 • Chất dễ dàng cacbon hóa: vượt qua bài kiểm tra
 • Tro sunfat: ≤ 0,1 %
 • Hao hụt khi sấy: ≤ 0,5 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR để phân tích (C₉H₁₁NO, Chai nhựa 25g) Merck 1030580025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR để phân tích (C₉H₁₁NO, Chai nhựa 25g) Merck 1030580025”