Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 504-15-4
 • Số EC: 207-984-2
 • Công thức Hill: C₇H₈O₂
 • Khối lượng mol: 124,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Nước (K. F.): ≤ 4,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 3,5-Dihydroxytoluene để tổng hợp (C₇H₈O₂; Chai thủy tinh 2 g) Merck 8209330002

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 3,5-Dihydroxytoluene để tổng hợp (C₇H₈O₂; Chai thủy tinh 2 g) Merck 8209330002”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 504-15-4
 • Số EC: 207-984-2
 • Công thức Hill: C₇H₈O₂
 • Khối lượng mol: 124,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Nước (K. F.): ≤ 4,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 3,5-Dihydroxytoluene để tổng hợp (C₇H₈O₂; Chai thủy tinh 2 g) Merck 8209330002

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 3,5-Dihydroxytoluene để tổng hợp (C₇H₈O₂; Chai thủy tinh 2 g) Merck 8209330002”