Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 128-69-8
 • Số EC: 204-905-3
 • Công thức Hill: C₂₄H₈O₆
 • Khối lượng mol: 392,32 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride để tổng hợp (C₂₄H₈O₆; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8209700025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride để tổng hợp (C₂₄H₈O₆; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8209700025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 128-69-8
 • Số EC: 204-905-3
 • Công thức Hill: C₂₄H₈O₆
 • Khối lượng mol: 392,32 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride để tổng hợp (C₂₄H₈O₆; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8209700025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride để tổng hợp (C₂₄H₈O₆; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8209700025”