Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 107-05-1
 • Số chỉ số EC: 602-029-00-X
 • Số EC: 203-457-6
 • Hill Công thức: C₃H₅Cl
 • Công thức hóa học: ClCH₂CH=CH₂
 • Khối lượng mol: 76,53 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,936 – 0,942
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 3-Chloro-1-propene (Stabilised With Propylene oxide) để tổng hợp (C₃H₅Cl, Chai thủy tinh đóng sẵn 100 ml) Merck 8002570100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 3-Chloro-1-propene (Stabilised With Propylene oxide) để tổng hợp (C₃H₅Cl, Chai thủy tinh đóng sẵn 100 ml) Merck 8002570100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 107-05-1
 • Số chỉ số EC: 602-029-00-X
 • Số EC: 203-457-6
 • Hill Công thức: C₃H₅Cl
 • Công thức hóa học: ClCH₂CH=CH₂
 • Khối lượng mol: 76,53 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,936 – 0,942
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 3-Chloro-1-propene (Stabilised With Propylene oxide) để tổng hợp (C₃H₅Cl, Chai thủy tinh đóng sẵn 100 ml) Merck 8002570100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 3-Chloro-1-propene (Stabilised With Propylene oxide) để tổng hợp (C₃H₅Cl, Chai thủy tinh đóng sẵn 100 ml) Merck 8002570100”