Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 101-38-2
 • Số EC: 202-937-2
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: C₆H₂Cl₃NO
 • Khối lượng mol: 210,45 g/mol
 • Xét nghiệm (iod): ≥ 98
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; etanol): ≥ 800
 • Điểm nóng chảy: 65 – 68

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR để phân tíc (C₆H₂Cl₃NO, Chai nhựa 100g) Merck 1030370100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR để phân tíc (C₆H₂Cl₃NO, Chai nhựa 100g) Merck 1030370100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 101-38-2
 • Số EC: 202-937-2
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: C₆H₂Cl₃NO
 • Khối lượng mol: 210,45 g/mol
 • Xét nghiệm (iod): ≥ 98
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; etanol): ≥ 800
 • Điểm nóng chảy: 65 – 68

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR để phân tíc (C₆H₂Cl₃NO, Chai nhựa 100g) Merck 1030370100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR để phân tíc (C₆H₂Cl₃NO, Chai nhựa 100g) Merck 1030370100”