Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 101-37-1
 • Số EC: 202-936-7
 • Công thức Hill: C₁₂H₁₅N₃O₃
 • Khối lượng mol: 249,27 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 25 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 28 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine (stabilised) để tổng hợp (C₁₂H₁₅N₃O₃; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8203590006

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine (stabilised) để tổng hợp (C₁₂H₁₅N₃O₃; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8203590006”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 101-37-1
 • Số EC: 202-936-7
 • Công thức Hill: C₁₂H₁₅N₃O₃
 • Khối lượng mol: 249,27 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 25 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 28 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine (stabilised) để tổng hợp (C₁₂H₁₅N₃O₃; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8203590006

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine (stabilised) để tổng hợp (C₁₂H₁₅N₃O₃; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8203590006”