Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 122-60-1
 • Số chỉ số EC: 603-067-00-X
 • Số EC: 204-557-2
 • Hill Công thức: C₉H₁₀O₂
 • Khối lượng mol: 150,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 – 1.111
 • Nước (K. F.): ≤ 0,30 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,3-Epoxypropyl phenyl ether để tổng hợp (C₉H₁₀O₂; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8205530250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,3-Epoxypropyl phenyl ether để tổng hợp (C₉H₁₀O₂; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8205530250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 122-60-1
 • Số chỉ số EC: 603-067-00-X
 • Số EC: 204-557-2
 • Hill Công thức: C₉H₁₀O₂
 • Khối lượng mol: 150,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 – 1.111
 • Nước (K. F.): ≤ 0,30 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,3-Epoxypropyl phenyl ether để tổng hợp (C₉H₁₀O₂; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8205530250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,3-Epoxypropyl phenyl ether để tổng hợp (C₉H₁₀O₂; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8205530250”