Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 576-24-9
 • Số EC: 209-399-8
 • Hill Công thức: C₆H₄Cl₂O
 • Công thức hóa học: 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH
 • Khối lượng mol: 163 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 57 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 60 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,3-Dichlorophenol để tổng hợp (C₆H₄Cl₂O; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204470025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,3-Dichlorophenol để tổng hợp (C₆H₄Cl₂O; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204470025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 576-24-9
 • Số EC: 209-399-8
 • Hill Công thức: C₆H₄Cl₂O
 • Công thức hóa học: 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH
 • Khối lượng mol: 163 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 57 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 60 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,3-Dichlorophenol để tổng hợp (C₆H₄Cl₂O; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204470025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,3-Dichlorophenol để tổng hợp (C₆H₄Cl₂O; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204470025”