Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 422-64-0
 • Số EC: 207-021-6
 • Công thức Hill: C₃HF₅O₂
 • Công thức hóa học: CF₃CF₂COOH
 • Khối lượng mol: 164,03 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,571 – 1,575
 • Màu sắc (trực quan): không màu đến hơi vàng đến hồng đến hơi nâu
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid để tổng hợ (C₃HF₅O₂; Chai thủy tinh 10ml) Merck 8209560010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid để tổng hợ (C₃HF₅O₂; Chai thủy tinh 10ml) Merck 8209560010”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 422-64-0
 • Số EC: 207-021-6
 • Công thức Hill: C₃HF₅O₂
 • Công thức hóa học: CF₃CF₂COOH
 • Khối lượng mol: 164,03 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,571 – 1,575
 • Màu sắc (trực quan): không màu đến hơi vàng đến hồng đến hơi nâu
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid để tổng hợ (C₃HF₅O₂; Chai thủy tinh 10ml) Merck 8209560010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid để tổng hợ (C₃HF₅O₂; Chai thủy tinh 10ml) Merck 8209560010”