Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 75-89-8
  • Số EC: 200-913-6
  • Hill Công thức: C₂H₃F₃O
  • Công thức hóa học: CF₃CH₂OH
  • Khối lượng mol: 100,04 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,2,2-Trifluoroethanol để tổng hợp (C₂H₃F₃O; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8082590250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,2,2-Trifluoroethanol để tổng hợp (C₂H₃F₃O; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8082590250”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 75-89-8
  • Số EC: 200-913-6
  • Hill Công thức: C₂H₃F₃O
  • Công thức hóa học: CF₃CH₂OH
  • Khối lượng mol: 100,04 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,2,2-Trifluoroethanol để tổng hợp (C₂H₃F₃O; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8082590250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,2,2-Trifluoroethanol để tổng hợp (C₂H₃F₃O; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8082590250”