Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 366-18-7
 • Số EC: 206-674-4
 • Lớp: ACS
 • Công thức Hill: C₁₀H₈N₂
 • Khối lượng mol: 156,19 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric): ≥ 99,5 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Điểm nóng chảy: 70 – 72 °C
 • Độ hấp thụ của dung dịch (50% w/v; metanol): phù hợp
 • Độ nhạy (với ion sắt): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,2′-Bipyridine GR để phân tích (thuốc thử sắt(II) và molypden) ACS (C₁₀H₈N₂, Chai thủy tinh 5g) Merck 1030980005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,2′-Bipyridine GR để phân tích (thuốc thử sắt(II) và molypden) ACS (C₁₀H₈N₂, Chai thủy tinh 5g) Merck 1030980005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 366-18-7
 • Số EC: 206-674-4
 • Lớp: ACS
 • Công thức Hill: C₁₀H₈N₂
 • Khối lượng mol: 156,19 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric): ≥ 99,5 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Điểm nóng chảy: 70 – 72 °C
 • Độ hấp thụ của dung dịch (50% w/v; metanol): phù hợp
 • Độ nhạy (với ion sắt): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,2′-Bipyridine GR để phân tích (thuốc thử sắt(II) và molypden) ACS (C₁₀H₈N₂, Chai thủy tinh 5g) Merck 1030980005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,2′-Bipyridine GR để phân tích (thuốc thử sắt(II) và molypden) ACS (C₁₀H₈N₂, Chai thủy tinh 5g) Merck 1030980005”