Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 121-00-6
 • Số EC: 204-442-7
 • Công thức đồi: C₁₁H₁₆O₂
 • Công thức hóa học: 2-[(CH₃)₃C]-4-(CH₃O)C₆H₃OH
 • Khối lượng mol: 180,24 g/mol
 • 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (GC, diện tích%): ≥ 89,5 % (a/a)
 • 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (GC, diện tích%): ≤ 9,5 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol để tổng hợp (C₁₁H₁₆O₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8202460100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol để tổng hợp (C₁₁H₁₆O₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8202460100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 121-00-6
 • Số EC: 204-442-7
 • Công thức đồi: C₁₁H₁₆O₂
 • Công thức hóa học: 2-[(CH₃)₃C]-4-(CH₃O)C₆H₃OH
 • Khối lượng mol: 180,24 g/mol
 • 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (GC, diện tích%): ≥ 89,5 % (a/a)
 • 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (GC, diện tích%): ≤ 9,5 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol để tổng hợp (C₁₁H₁₆O₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8202460100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol để tổng hợp (C₁₁H₁₆O₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8202460100”