Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 67-63-0
  • Số EC: 200-661-7
  • Hill Công thức: C₃H₈O
  • Khối lượng mol: 60,1 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Propanol for preparative chromatography Prepsolv (CH₃CH(OH)CH₃, Chai thủy tinh 2.5L) Merck 1133502500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Propanol for preparative chromatography Prepsolv (CH₃CH(OH)CH₃, Chai thủy tinh 2.5L) Merck 1133502500”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 67-63-0
  • Số EC: 200-661-7
  • Hill Công thức: C₃H₈O
  • Khối lượng mol: 60,1 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Propanol for preparative chromatography Prepsolv (CH₃CH(OH)CH₃, Chai thủy tinh 2.5L) Merck 1133502500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Propanol for preparative chromatography Prepsolv (CH₃CH(OH)CH₃, Chai thủy tinh 2.5L) Merck 1133502500”