Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 123-96-6
 • Số EC: 204-667-0
 • Công thức Hill: C₈H₁₈O
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₅CH(OH)CH₃
 • Khối lượng mol: 130,23 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,820 – 0,822
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Octanol để tổng hợp (C₈H₁₈O; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209251000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Octanol để tổng hợp (C₈H₁₈O; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209251000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 123-96-6
 • Số EC: 204-667-0
 • Công thức Hill: C₈H₁₈O
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₅CH(OH)CH₃
 • Khối lượng mol: 130,23 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,820 – 0,822
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Octanol để tổng hợp (C₈H₁₈O; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209251000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Octanol để tổng hợp (C₈H₁₈O; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209251000”