Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 107-41-5
 • Số chỉ số EC: 603-053-00-3
 • Số EC: 203-489-0
 • Công thức Hill: C₆H₁₄O₂
 • Khối lượng mol: 118,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,921 – 0,923
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Methyl-2,4-pentanediol để tổng hợp (C₆H₁₄O₂; Chai nhựa 2.5l) Merck 8208192500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Methyl-2,4-pentanediol để tổng hợp (C₆H₁₄O₂; Chai nhựa 2.5l) Merck 8208192500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 107-41-5
 • Số chỉ số EC: 603-053-00-3
 • Số EC: 203-489-0
 • Công thức Hill: C₆H₁₄O₂
 • Khối lượng mol: 118,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,921 – 0,923
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Methyl-2,4-pentanediol để tổng hợp (C₆H₁₄O₂; Chai nhựa 2.5l) Merck 8208192500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Methyl-2,4-pentanediol để tổng hợp (C₆H₁₄O₂; Chai nhựa 2.5l) Merck 8208192500”