Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-79-5
 • Số chỉ số EC: 601-014-00-5
 • Số EC: 201-143-3
 • Công thức Hill: C₅H₈
 • Công thức hóa học: CH₂=CHC(CH₃)=CH₂
 • Khối lượng mol: 68,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,681 – 0,683
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Methyl-1,3-butadiene (stabilised) để tổng hợ (C₅H₈; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8212580100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Methyl-1,3-butadiene (stabilised) để tổng hợ (C₅H₈; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8212580100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-79-5
 • Số chỉ số EC: 601-014-00-5
 • Số EC: 201-143-3
 • Công thức Hill: C₅H₈
 • Công thức hóa học: CH₂=CHC(CH₃)=CH₂
 • Khối lượng mol: 68,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,681 – 0,683
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Methyl-1,3-butadiene (stabilised) để tổng hợ (C₅H₈; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8212580100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Methyl-1,3-butadiene (stabilised) để tổng hợ (C₅H₈; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8212580100”