Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 110-80-5
 • Số chỉ số EC: 603-012-00-X
 • Số EC: 203-804-1
 • Công thức Hill: C₄H₁₀O₂
 • Công thức hóa học: C₂H₅OCH₂CH₂OH
 • Khối lượng mol: 90,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,929 – 0,930
 • Nước (K. F.): ≤ 0,20 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Ethoxyethanol (stabilised) để tổng hợp (C₄H₁₀O₂, Chai thủy tinh 1l) Merck 8008571000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Ethoxyethanol (stabilised) để tổng hợp (C₄H₁₀O₂, Chai thủy tinh 1l) Merck 8008571000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 110-80-5
 • Số chỉ số EC: 603-012-00-X
 • Số EC: 203-804-1
 • Công thức Hill: C₄H₁₀O₂
 • Công thức hóa học: C₂H₅OCH₂CH₂OH
 • Khối lượng mol: 90,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,929 – 0,930
 • Nước (K. F.): ≤ 0,20 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Ethoxyethanol (stabilised) để tổng hợp (C₄H₁₀O₂, Chai thủy tinh 1l) Merck 8008571000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Ethoxyethanol (stabilised) để tổng hợp (C₄H₁₀O₂, Chai thủy tinh 1l) Merck 8008571000”